Koningsspelen Leiden


Home Wie zijn wij MultiMedia Contact

Hier begint uw Koningsspelen Leiden

De doelstelling van de Koningsspelen Leiden is een extra beweegmoment voor alle kinderen. Deze dag is bedoeld als een vrolijke en gezellige sportdag voor alle kinderen in het basisonderwijs in de gemeente Leiden. Samen spelen, samen sporten en samen verbinden, jong en oud, klein en groot in beweging.


Klik hier voor onze Sponsor pagina

Klik hier voor onze Partners pagina

Door het bundelen van krachten binnen het onderwijs in Leiden ontstaat een community Leiden, waarin het basisonderwijs (=deelnemer), het voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs (=begeleiding) met elkaar verbonden worden. Ondersteuning door onze sponsers en partners maakt het mogelijk uitvoering te geven aan de Koningsspelen Leiden. Door deze intensieve samenwerking kan er jaarlijks zo’n geweldige uitvoering van deze Koningsspelen ontstaan.

Vind u dat de drempel voor deelname aan de Koningsspelen Leiden zo laag mogelijk moet zijn en wilt u dat uw basisschool mee kan/moet doen met deze leuke sportdag, net als alle andere Leidse basisscholen?

Indruk krijgen? Het volledige Projectplan Koningsspelen op Wie zijn wij pagina  

Home Wie zijn wij MultiMedia Contact